Vragen of afspraak maken?

Stuur ons een bericht op Whatsapp

Pijnpunt in de woningmarkt Huurwoningen tekort oorzaak en gevolg

Met het oog op de komende #verkiezingen (22 nov. 2023) neem ik graag de situatie in de woningmarkt onder de loep.
Het tekort aan huurwoningen in de woningmarkt is een prangende kwestie die een grote impact heeft op de samenleving.
In dit blog betoog ik dat de hoofdoorzaak van dit tekort ligt bij het falende beleid van de overheid. Deze benadering richt zich op de manier waarop overheidsbeleid heeft bijgedragen aan de huidige situatie.

Overheidsbeleid en Woningtekort.
De kern van het probleem ligt in de wijze waarop de overheid de woningmarkt reguleert. Door de jaren heen heeft de overheid verschillende restricties en verzwaringen geïntroduceerd.
Deze maatregelen, hoewel vaak goedbedoeld, hebben onbedoelde negatieve gevolgen gehad. Een voorbeeld hiervan is de strenge regelgeving rondom nieuwbouwprojecten, die vaak resulteert in vertragingen en hogere kosten.

Effect op Beleggers.
Een direct gevolg van dit restrictieve beleid is de afname van interesse onder particuliere en institutionele beleggers in de huurwoningenmarkt. Voor het gemak en populistisch gewin “vergeet” de overheid helaas dat deze beleggers een cruciale rol spelen in het aanbieden van huurwoningen, maar worden ontmoedigd door de hoge mate van regelgeving en de lage rendementen. Als gevolg hiervan krimpt het aanbod van huurwoningen, wat de tekorten verder verergert.

Op zoek naar oplossingen.
De oplossing ligt in het herzien van het overheidsbeleid. Het is essentieel dat de overheid een meer faciliterende rol aanneemt en de weg vrijmaakt voor zowel grote als kleine beleggers om actief bij te dragen aan de uitbreiding van het huurwoningenaanbod. Dit kan bijvoorbeeld door het #versoepelen van regelgeving en het stimuleren van investeringen in de woningmarkt.

Conclusie.
Het is duidelijk dat de overheid een significante rol speelt in de huidige #woningcrisis. Door een herziening van het beleid kan de overheid een positieve draai geven aan de woningmarkt en zorgen voor een toename van het aantal beschikbare huurwoningen. Dit vereist een balans tussen regulering en stimulering, waarbij de belangen van zowel huurders als beleggers in acht worden genomen.
Ik hoop dan ook van harte dat het nieuw te vormen kabinet dit ter harte neemt, voordat de aangerichte schade onherstelbare gevolgen heeft.

N. Erdem
UwMakelaar / Franchisegever

Contact Neem contact met ons op

Heeft u vragen of wilt u graag een afspraak maken? Stuur ons dan een e-mail bericht of neem contact op met een van onze vestigingen

"*" indicates required fields

*
*
*
*

Gratis zoekopdracht Blijf op de hoogte van onze nieuwe woningen

Venstersluiten