Vragen of afspraak maken?

Stuur ons een bericht op Whatsapp

Diensten Verkoopmakelaar

De verkoopmakelaar voor een succesvolle verkoop van jouw woning.

Bij de verkoop van jouw woning ben je op zoek naar zekerheid, duidelijke taal en integer vakmanschap. Precies datgene wat UwMakelaar jou biedt. UwMakelaar is de dynamische schakel tussen jouw eerste eigen verkoopplannen en de uiteindelijke sleuteloverdracht aan de nieuwe bewoners. UwMakelaar stelt met jou een persoonlijk verkoopplan op. Daarmee scheppen we duidelijkheid in jouw wensen en behoeften en in onze werkzaamheden. Neem contact met ons op voor een oriënterend gesprek.

Wat doet de verkopend makelaar 
Van een makelaar mag je verwachten dat hij je tijdens het gehele verkoopproces adviseert en werk uit handen neemt. Dus vanaf het advies over de vraagprijs tot en met de nazorg.
In de praktijk zullen makelaars niet allemaal dezelfde werkwijze en aanpak hebben. Uiteraard zal onze makelaar zijn werkwijze en aanpak met je doorspreken en mogelijkheden afstemmen op jouw persoonlijke wensen.

Verkoopgesprek
Wanneer je een makelaar uitnodigt voor een verkoopgesprek kunnen de volgende zaken worden besproken. De makelaar zal jou informeren over de algemene marktomstandigheden, gemiddelde verkoopprijzen en verkooptijden. Hij of zij zal de woning bekijken en vaak direct een eerste inschatting van de opbrengst en verwachte verkooptijd kunnen geven. Uiteraard zullen ook de tarieven en overige verkoopvoorwaarden van de makelaar worden besproken.

Opdracht en verkoopdossier
Nadat je de opdracht hebt verstrekt zal de makelaar starten met het vormen van een verkoopdossier. Hiertoe behoren alle belangrijke stukken, zoals inzage in het eigendomsbewijs, kadastrale recherche, kosten en lasten van de woning, eventueel tekeningen, taxatierapporten en overige juridische correspondentie. Al deze zaken heeft de makelaar nodig om gegadigden straks goed te kunnen informeren.
De definitieve vraagprijs is vastgesteld en de verkoop kan beginnen.

Verkoopactiviteiten
Daarna zal de makelaar starten met de verkoopactiviteiten, en wordt een te koop bord of raambiljet aangebracht, de makelaar maakt een verkoopbrochure met foto’s.
Hij/zij zal de woning plaatsen op de eigen website en op de verschillende overkoepelende websites, waaronder Funda.
Meestal worden reeds bekende gegadigden door de makelaar persoonlijk geïnformeerd.

Bezichtigingen leiden
Als geïnteresseerden jouw huis willen bekijken zal de makelaar de rondleiding verzorgen.
Jij hoeft daarbij niet aanwezig te zijn, maar dat kan natuurlijk wel. De meeste bezoekers willen graag rustig rondkijken om de woning goed te kunnen opnemen. Bij echte belangstelling volgt heus wel een tweede bezichtiging, waarbij allerlei details aan bod kunnen komen.

Onderhandelingen voeren
Uiteraard zal de makelaar je regelmatig op de hoogte houden van de vorderingen en resultaten van de bezoeken. Als de gegadigde serieus is volgt er een bod. De makelaar zal dit met jou bespreken en je adviseren omtrent een reactie. De makelaar informeert en adviseert, jij neemt uiteraard zelf de beslissingen, welke de makelaar voor jou uitvoert.

Koopcontract opmaken
Zodra overeenstemming is bereikt over de prijs en overige voorwaarden zal de makelaar de koopakte opstellen. Hij dient uiteraard met wensen van de koper rekening te houden, maar zal hierbij vooral jouw belangen voorop stellen. Jij bent tenslotte opdrachtgever. De makelaar stuurt een exemplaar van de koopakte naar de notaris.

Na de koop 
De koper zal de woning moeten laten taxeren in verband met de hypotheekaanvraag.
Uiteraard dien jij aan deze taxatie mee te werken, en ook de taxateur de gevraagde informatie te verstrekken. Soms laat de koper nog een bouwkundige keuring uitvoeren om extra zekerheid te krijgen over de bouwkundige staat. Dit kan natuurlijk ook al in een eerder stadium gebeurd zijn. De makelaar, notaris en jijzelf zullen diverse data in de gaten moeten houden. Maakt de koper gebruik van zijn recht op de bedenktijd van 3 dagen?  De datum waarop de overige ontbindende voorwaarden verstrijken;

Inspectie en notariële overdracht
Het is een goed gebruik om de woning samen met de makelaar(s) en koper te inspecteren voordat de notariële overdracht plaats vindt. Je kunt dan ook meteen de meterstanden noteren en afspreken wie deze aan de energiebedrijven doorgeeft. Van de notaris heb je intussen een concept van de akte van levering gekregen alsmede een financiële afrekening. De notaris draagt zorg voor de aflossing van de hypotheek, het doorhalen van de hypotheek in het hypotheekregister en de betaling aan de makelaar.

Contact Neem contact met ons op

Heeft u vragen of wilt u graag een afspraak maken? Stuur ons dan een e-mail bericht of neem contact op met een van onze vestigingen

"*" indicates required fields

*
*
*
*

Gratis zoekopdracht Blijf op de hoogte van onze nieuwe woningen

Venstersluiten