Vragen of afspraak maken?

Stuur ons een bericht op Whatsapp

Blog over het effect van politieke keuzes op de woningmarkt. Politieke keuzes en woningmarkt

De gevolgen van politieke keuzes voor de Nederlandse woningmarkt.

In de hedendaagse politieke arena lijkt een aanzienlijk deel van de Nederlandse overheid en politici zich toe te spitsen op wat als een niche kan worden beschouwd: “het inperken van investeringen door vastgoedbeleggers”.
Deze focus, vaak gedreven door populistische motieven, lijkt gericht op het herwinnen van de gunst van verloren kiezers.
Echter, deze strategie komt met een prijs en het zijn oa. de beleggers die als zondebok worden gebruikt en heel hard worden geraakt.

Deze tendens in het politieke beleid heeft potentieel verstrekkende gevolgen.
Het risico bestaat dat de politici die deze koers varen, herinnerd zullen worden als degenen die de fundamenten van onze samenleving hebben aangetast.
Persoonlijk verwijt ik dat zij Nederland – met al zijn geëerde waarden en normen – naar een laagtepunt hebben geleid, waarbij zij polarisatie in de hand hebben gewerkt en verschillende groepen in de samenleving tegen elkaar hebben opgezet.

Verder reikt de impact van deze politiek tot diep in vitale sectoren van de samenleving. Van de zorg tot het onderwijs, er heerst een groeiend sentiment dat deze gebieden onder de huidige politieke leiding te lijden hebben gehad.
De ontevredenheid raakt een breed spectrum van de bevolking en de gevolgen zijn op verschillende niveaus voelbaar.

Het ironische gevolg is dat Nederland, van oudsher bekend om zijn harde werken en prima resultaten, nu geconfronteerd wordt met een nieuwe, meer negatieve interpretatie van het woord ‘neder’ – een woordspeling die de vermeende daling van het land’s aanzien en kwaliteit weerspiegelt.

De vraag die nu oprijst, is hoe Nederland zich kan herstellen van deze periode. Hoe kunnen we de kloof die is ontstaan tussen verschillende bevolkingsgroepen dichten en onze gewaardeerde sectoren weer tot bloei brengen? Dit is een oproep tot bezinning en actie – om verder te kijken dan kortetermijnwinsten en te streven naar een toekomst die alle Nederlanders ten goede komt. De weg naar herstel zal wellicht niet eenvoudig zijn, maar het is een pad dat we moeten inslaan met vastberadenheid en een visie die verder reikt dan de huidige politieke spelletjes.
Overweeg daarom je kies/stemgedrag op 22 nov.

N. Erdem
UwMakelaar/Franchisegever

Contact Neem contact met ons op

Heeft u vragen of wilt u graag een afspraak maken? Stuur ons dan een e-mail bericht of neem contact op met een van onze vestigingen

"*" indicates required fields

*
*
*
*

Gratis zoekopdracht Blijf op de hoogte van onze nieuwe woningen

Venstersluiten